Librería La Ploma Librería La Ploma

TÉ A LA SEVA CISTELLA DE LA COMPRA

0 Articles

En total 0,00 €

Proteccio de dades


POLÍTICA SOBRE LES DADES PERSONALS

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, així com en el RD 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la LO 15/1999, La Ploma Llibreria informa els usuaris que les dades personals obtingudes en l'www.laploma.org seran recollits per La Ploma Llibreria que s'obliga a tractar-les de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del text legal esmentat anteriorment, amb l'única finalitat de realitzar la prestació del servei i el lliurament del producte. Aquestes dades s'incorporaran al corresponent fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de La Ploma Llibreria La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de missatges comercials a través d'SMS, email, i correu postal etc., que puguin ser del teu interès, a partir de l'estudi i segmentació de les dades obtingudes durant la navegació per la www.laploma.org, de les dades proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats. Si no vols rebre publicitat, només has d'entrar al teu compte i desactivar l'enviament de Newsletter i informacions.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients i usuaris de www.liberdrac.com poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: La Ploma Llibreria [LOPD laploma.llibreria@gmail.com o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça laploma.llibreria@gmail.com, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el que es va donar d'alta, i adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI de l'usuari. En cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol liciti. La Ploma Llibreria es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, de 11 de juliol.

OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a La Ploma Llibreria a través de la www.laploma.org no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l'Usuari faciliti a La Ploma Llibreria es consideraran no confidencials, reservant La Ploma Llibreria el dret a usar-les de la manera que consideri més adequada.